Oferta

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu następujących usług:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • badanie planów połączeń spółek,
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale),
 • opracowania zakładowych planów kont i zasad rachunkowości dla firm,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT),
 • prowadzenie ewidencji podatkowych (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencja VAT i inne),
 • doradztwo podatkowe,
 • płace i doradztwo w zakresie ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania komputerowych programów do prowadzenia księgowości,
 • ekspertyzy ekonomiczno - finansowe.
Script logo